Academic

Carte: Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală

Rezultat al tezei de doctorat cu același nume, susținută la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din București sub îndrumarea profesorului Septimiu Chelcea, cartea a fost concepută ca un manual pentru cursul de Științe Comportamentale din curicula studenților la Facultatea de Medicină Dentară.

Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală constituie unul dintre obiectivele permanente ale medicilor dentişti, ale specialiştilor în sănătate publică, dar şi ale companiilor care distribuie produse de îngrijire dentară.

Primul capitol al cărții prezintă câteva perspective teoretice privind schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătate. Am pornit de la câteva dintre definiţiile atitudinilor şi de la structura lor tripartită. Relaţia dintre atitudini şi comportament este studiată tocmai datorită necesităţii anticipării reacţiilor pe care oamenii le au faţă de diferite obiecte ale realităţii. Cartea prezintă principalele teorii psihosociale ale schimbării atitudinale, teoriile limbajului persuasiv dar și strategii și modele ale schimbării atitudinale.

Se acceptă cvasiunanim că pentru a schimba comportamentul nu este necesară doar schimbarea atitudinii, practica socială însăși trebuie schimbată: „Acţiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”.

Prof. Dr. Septimiu Chelcea

Cel de-al doilea capitol focalizează pe practicile de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală. Sunt prezentate concepţii legate de rolul educaţiei pentru sănătate în cadrul programelor preventive, precum și câteva modele ale comportamentului sanogen.

Cel de-al treilea capitol reprezintă două cercetări proprii privind sănătatea orală, desfăşurate în perioada 2001-2009. Primul studiu evaluează efectele educaţiei pentru sănătate realizată prin intermediul radioului, arătând importanţa implicării surselor primare în comunicarea prin mass-media. Cercetarea de teren a urmărit evaluarea eficienţei a două metode de educaţie pentru sănătate în schimbarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor faţă de problemele dentare, obținându-se schimbări atitudinale mai importante atunci când folosim canale de comunicare audiovizuală, adaptată vârstei, comparativ cu metodele clasice.

Cartea oferă o abordare multidisciplinară asupra unei probleme de mare interes. Factorii de mediu, cât și alegerea personală în ceea ce privește stilul de viață, influențează starea de sănătate orală. Comunicarea şi educaţia pentru sănătate stau la baza formării deprinderilor sanogene şi a relaţiei cu medicul dentist şi, de aceea, este nevoie de o orientare a resurselor către medicina omului sănătos, pentru prevenirea instalării afecţiunilor oro-dentare asigurându-se, astfel, starea de bine la nivel fizic, psihic şi social.

Citare:
Dumitrașcu, Loredana. (2012). Schimbarea atitudinilor și comportamentelor față de sănătatea orală. Bucureşti: Editura Universitară Carol Davila.
ISBN 978-973-708-557-3.

Foto © Shutterstock