Academic

Articol științific: Considerații etice privind persuasiunea în medicina dentară

Articol publicat în revista Medicine in Evolution numărul 4 din 2012. Citare: Dumitrașcu, Loredana, Sfeatcu, Ruxandra Ionela, Dumitrache, Mihaela Adina, Donciu, Irina, Funieru, Cristian, Cărămidă, Mariana, Ionescu, Ecaterina. (2012). Consideration on using persuation in dental medicine. Medicine in Evolution, XVIII, 4,650-655. ISSN 2065-376X.

REZUMAT

Expunerea zilnică la mii de mesaje persuasive este o caracteristică a postmodernismului și reprezintă un domeniu pe care practicienii artei dentare nu îl mai pot ignora. Strategiile, tehnicile și principiile schimării atitudinilor și comportamentelor față de medicina dentară sunt utilizate atât în cabinetul particular, cât şi în campaniile de educaţie pentru sănătate sau în cele de promovare a produselor de îngrijire dentară. Medicul și pacientul sunt, în același timp, receptori și actori ai proceselor de persuasiune.

Lucrarea de față prezintă şase categorii de bază ale persuasiunii, formulate de Robert B. Cialdini (reciprocitatea, angajamentul/ consistenţa, validarea socială, autoritatea, simpatia şi raritatea) și accentuează necesitatea ca medicii dentiști să fie familiarizați cu strategiile și tehnicile persuasiunii și să poată decide, cunoscând principiile eticii profesionale, care este limita aplicabilității lor în relația terapeutică, astfel încât să respecte crezul hipocratic „primum non nocere”.

BIBLIOGRAFIE

Apasă aici pentru bibliografie

1. Chelcea, Septimiu. Opinia publică. Gândesc masele despre ce şi cum vor elitele?. Bucureşti: Editura Economică., 2002.

2. Chelcea, Septimiu. Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică, 2006.

3. Cialdini, Robert B. et al. A reciprocal concession procedure for inducind compliance: the door-in-the-face technique. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 1975, 206-216.

4. Cialdini, Robert B. Psihologia persuasiunii. Bucureşti: Editura Business Tech International, 1984/2004.

5. Cialdini, Robert B., Cacioppo, John T., Bassett, Rod și Miller, John A. Low-ball procedure for producing compliance. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 1978, 463-476.

6. Cinotti W.R., Grieder A. şi Springob H.K. Applied Psychology în Dentistry (ediţia a II-a). Saint Louis: The C.V.Mosby Company, 1972.

7. Do, Catherine. Applying the Social Learning Theory to Children with Dental Anxiety. The Journal of Contemporary Dental Practice, (5)1, 2004, 126-135.

8. Drozda-Senkowska, Ewa. Psihologie socială experimentală. Iaşi: Editura Polirom, 1999/2000.

9. Dumitrache, Mihaela A., Sfeatcu, Ionela R., Buzea, Corina M., Dumitrascu, Loredana şi Lambescu, Dan G. Concepte şi tendinţe în sănătatea orală. Bucureşti: Editura Universitară Carol Davila, 2009.

10. Dumitrache, Mihaela Adina, Comes, Cristian, Teodorescu, Elena, Dumitraşcu, Loredana, Cuculescu, Marian şi Ionescu, Ecaterina. (2009). Calitatea vieţii asociată cu sănătatea orală la elevii din Bucureşti. Revista Română de Bioetică, 7, 4, sept-dec 2009.

11. Fox, C. şi Newton, J. T. A controlled trial of the impact of exposure to positive images of dentistry on anticipatory dental fear in children. Community Dentistry & Oral Epidemiology, 34(6), 2006, 455-459.

12. Freedman, Jonathan L. și Fraser, Scott C. Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 1966, 195-202.

13. Iluţ, Petru. Psihologie socială şi sociopsihologie. Teme recurente şi noi viziuni. Iaşi: Editura Polirom, 2009.

14. Kapferer, Jean-Noël. Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin mass media şi publicitate. Bucureşti: Editura Comunicare.ro, 1978/2002.

15. Melamed B.G., Hawes, R.R., Heiby, E., et al. Use of filmed modeling to reduce uncooperative behavior of children during dental treatment. J Dent Res, 54(4), 1975, 797-801.

16. Milgram, Stanley. Soumission à l‟autorite. Paris: Calmann-Lévy, 1974.

Citare: Dumitrașcu, Loredana, Sfeatcu, Ruxandra Ionela, Dumitrache, Mihaela Adina, Donciu, Irina, Funieru, Cristian, Cărămidă, Mariana, Ionescu, Ecaterina. (2012). Consideration on using persuation in dental medicine. Medicine in Evolution, XVIII, 4,650-655. ISSN 2065-376X.

Foto © Shutterstock

Leave a Reply